Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Podstawa Prawna

Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich jest jednostką budżetową Skarbu Państwa, utworzony na podstawie § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.09.2005r w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy – Pragi w Warszawie oraz utworzenia Sądów Rejonowych w : Siemianowicach Śląskich (…) oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszaru właściwości (Dz.U. Nr 166 poz.1253) działającą na podstawie przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. (D.U. Nr 38, poz. 218, z późn.zm.)

Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich:
Miasto Siemianowice Śląskie za wyjątkiem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz za wyjątkiem prawa gospodarczego.Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-10-27 11:28:53 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk
2 2021-10-27 11:09:39 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk
3 2021-10-27 11:02:35 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk