Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Podstawa Prawna

 Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich jest jednostką budżetową Skarbu Państwa, utworzony na podstawie § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.09.2005r w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy – Pragi w Warszawie oraz utworzenia Sądów Rejonowych w : Siemianowicach Śląskich (…) oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszaru właściwości (Dz.U. Nr 166 poz.1253) działającą na podstawie przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. (D.U. Nr 38, poz. 218, z późn.zm.)

Właściwość miejscowa i rzeczowa Sadu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich:
Obszar właściwości Sadu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich:

Miasto: Siemianowice Śląskie
za wyjątkiem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz za wyjątkiem prawa gospodarczego.Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-02-03 12:03:45 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-07-06 10:04:09 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2019-07-22 08:21:46 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak