Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Prezes

Prezes Sądu

SSR Mariusz Witkowski

pokój nr 2.61
tel. (32) 76 64 304
fax (32) 76 64 306
administracja@siemianowice.sr.gov.pl


Na spotkanie z Prezesem zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu oddziału administracyjnego. Przyjęcia umówionych stron odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 14:00.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 rokunr 61/2020 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 3. Przyjmowanie interesantów przez osoby funkcyjne
 
1. W okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne, za wyjątkiem osób o których mowa w § 2 pkt 2,
2. Skarga może być złożona w trybie administracyjnym w sposób określonych w §2. niniejszego zarządzenia.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-03-04 09:05:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-03-04 09:04:42 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-03-04 09:01:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak