Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Prezes

Prezes Sądu

SSR Aleksandra Wabno

pokój nr 2.61
tel. (32) 76 64 304
fax (32) 76 64 306administracja@siemianowice.sr.gov.pl

  1. Na spotkanie z Prezesem zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu oddziału administracyjnego. Przyjęcia umówionych stron odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 14:00
  2. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 rokunr 61/2020 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. w okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne, za wyjątkiem osób, których stan zdrowia uniemożliwia złożenie skargi na piśmie (np. osoba niewidoma, z przyczyn zdrowotnych niemogąca pisać). Czas złożenia skargi ustnej nie może przekraczać 10 minut. W takim przypadku osoba zamierzająca złożyć skargę ustnie winna umówić się w drodze kantaku telefonicznego lub elektronicznego na jej złożenie z Sekretariatem właściwego Wydziału lub Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-11-10 14:26:26 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-11-10 14:26:13 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-11-10 14:25:35 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak