Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału: 

Jadwiga Smykała
tel. (32) 76 64 305

Zastępca Kierownika Oddziału: 

Iwona Cichoń-Mrozińska
tel. (32) 76 64 304

Dane kontaktowe:

fax. (32) 76 64 306
pokój nr 2.62
administracja@siemianowice.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym należą w szczególności:
 • koordynowanie działalności wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu całej korespondencji w sprawach administracji i nadzoru,
 • sprawy kuratorów społecznych,
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników,
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
 • prowadzenie biura podawczego i ewidencji depozytów,
 • nadzór nad archiwum zakładowym,
 • prowadzenie sekretariatu Prezesa sądu.
 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
Ponadto:
 • nadzór nad prawidłową pracą oprogramowania systemowego i użytkowego,
 • stała kontrola i monitorowanie działania systemów teleinformatycznych celem zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania,
 • prowadzenie obsługi informatycznej obejmującej instalację, konfigurację, serwis sprzętu i oprogramowania,
 • promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających pracę,
 • wsparcie użytkowników systemu informatycznego.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-03-14 11:47:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2022-03-14 11:47:16 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-02-09 10:48:19 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak