Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Oddział Finansowy

Główny Księgowy:

Ewa Starzec

Dane kontaktowe:

pokój nr 1.60
tel. (32) 76 64 420  fax. (32) 76 64 422
email: ksiegowosc@siemianowice.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:
Do zakresu działania Oddziału Finansowego w Sądzie Rejonowym należą w szczególności:
  • opracowanie projektu budżetu sądu rejonowego,
  • wykonywanie budżetu sądu rejonowego,
  • prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego,
  • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
Numer NIP Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich: 6431687714

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-02-09 10:48:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-12-11 11:23:48 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-03-27 14:25:52 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak