Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Kasa

Kasa Sądu przyjmuje interesantów:
  • w poniedziałki w godzinach: od 8.30 do 10.30, od 11.00 do 14.00, 14.30 do 17.00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
  • od wtorku do piątku w godzinach: od 8.30 do 10.30 i od 11.00 do 14.30 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
Ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna od 8.00 do 11.30.
Ostatni dzień roboczy roku kasa z uwagi na przeprowadzaną inwentaryzację nieczynna.

SPOSOBY UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH:
  1. Bezgotówkowa:
  1. Gotówkowa:
  • wpłata w kasie Sądu
  1. Zakup znaków opłaty sądowej:
  • płatne gotówką w kasie Sądu,
  • za pomocą karty płatniczej w kasie Sądu,
  • płatne bezgotówkowo poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności sądowe www.oplaty.ms.gov.pl. Platforma służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych, tzn. można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 21 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1892), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-01-14 06:46:59 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-12-11 11:18:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-12-11 09:48:20 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak