Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Kasa

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Kasa Sądu przyjmuje interesantów:
  • w poniedziałki w godzinach: od 8.30 do 10.30, od 11.00 do 14.00, 14.30 do 17.00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
  • od wtorku do piątku w godzinach: od 8.30 do 10.30 i od 11.00 do 14.30
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.

Rekomenduje się dokonywanie opłat i wpłat na rzecz Sądu za pomocą rachunków bankowych wskazanych w zakładce „Konta bankowe” na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich www.siemianowice.sr.gov.pl

Ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna od 8.00 do 11.30.
Ostatni dzień roboczy roku kasa z uwagi na przeprowadzaną inwentaryzację nieczynna.

W kasie Sądu opłaty można uiszczać wyłącznie w formie gotówkowej.
Aktualnie zostały podjęte czynności mające na celu umożliwienie dokonywania płatności w kasie w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej. Po zakończeniu prac nad wdrożeniem funkcjonalności, na stronie Sądu zostanie zamieszczony komunikat w tej sprawie.

Obecnie płatności można uiszczać bezgotówkowo poprzez wskazane rachunki bankowe Sądu.

Istnieje również możliwość zakupu znaków opłaty sądowej lub wniesienia opłaty przez platformę e-płatności dostępny pod adresem: https://oplaty.ms.gov.pl. Platforma służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych, tzn. można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 21 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1892), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-01-14 06:46:59 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-12-11 11:18:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-12-11 09:48:20 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 2020-12-11 09:47:40 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
5 2020-12-11 09:07:51 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
6 2020-12-11 09:05:23 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
7 2020-12-11 09:05:15 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
8 2020-12-11 09:02:50 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
9 2020-12-11 08:55:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
10 2020-11-12 11:57:20 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
11 2020-11-12 11:52:52 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
12 2020-06-23 11:50:51 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
13 2020-06-23 11:49:57 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
14 2020-03-16 14:28:54 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
15 2020-03-16 13:44:23 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
16 2020-03-13 12:29:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
17 2020-03-12 13:23:57 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
18 2019-12-11 06:56:27 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
19 2019-09-12 07:28:16 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
20 Dodanie publikacji