Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuro Podawcze

Biuro Podawcze przyjmuje interesantów:
  • w poniedziałki w godz. 8.30 do 18.00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do godz. 15.30 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.

W sytuacji braku pracownika w Biurze Podawczym w poniedziałki po godz. 15.30, pisma można złożyć za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych do godz.18.00.

Rekomenduje się wnoszenie pism za pomocą operatora pocztowego lub poprzez wrzucenie do „skrzynki podawczej” w budynku Sądu. W przypadku skorzystania ze „skrzynki podawczej” interesant nie uzyskuje potwierdzenia złożenia pisma.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-12-11 10:48:34 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-12-11 10:47:31 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-12-11 09:16:59 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak