Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Konta Bankowe


Wpłaty z tytułu  "opłat  Sądowych"  (wpisy i należności) można dokonać na konto Sądu:

Lp.
Waluta

Numer NRB

1.
PLN

28 1010 1212 0062 5922 3100 0000


Wpłaty:
1. w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami
2. z tytułu wpisów dokonywanych w Rejestrze Spadkowym (5 zł)
można dokonać na konto  "sum  na  zlecenie"  (zaliczki sądowe) Sądu:

Lp.
Waluta

Numer NRB

1.
PLN

65 1010 1212 0062 5913 9800 0000


Wpłaty z tytułu kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych, depozytów sądowych, cen nabycia, innych sum stanowiących przedmiot sporu wpłacanych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym można dokonać na konto  "sum  depozytowych"  Sądu:

Lp.
Waluta

Numer NRB

1.
PLN

49 1130 1017 0021 1000 6890 0004

2.
USD

22 1130 1017 0021 1000 6890 0005

3.
EUR

06 1130 1017 0021 1000 6890 0002

4.
CHF

33 1130 1017 0021 1000 6890 0001

5.
GBP

76 1130 1017 0021 1000 6890 0003

Wpłaty z tytułu opłat przez pełnomocników w sprawach sądowych i administracyjnych (dawna opłata skarbowa) należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:
ING Bank Śląski S.A.  96 1050 1214 1000 0010 0150 5823

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-11-03 09:47:26 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2017-02-09 15:45:39 Zmiana publikacji admin wizja
3 2017-02-09 15:45:21 Zmiana publikacji admin wizja