Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

Dyrektor Sądu

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Dyrektor Sądu

Elżbieta Zabost

pokój nr 1.59
tel. (32) 76 64 430
fax. (32) 76 64 432
dyrektor@siemianowice.sr.gov.pl

Zakres czynności:

1. Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1.
2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.
4. Określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu.
5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-03-27 14:26:43 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 Dodanie publikacji