Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu

Elżbieta Zabost

pokój nr 1.59
tel. (32) 76 64 433
fax. (32) 76 64 432
email: dyrektor@siemianowice.sr.gov.pl

Zakres czynności:

1. Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1.
2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.
4. Określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu.
5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-04-02 07:40:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-07-07 11:43:18 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-03-27 14:26:43 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak