Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu


Elżbieta Zabost

pokój nr 1.59
tel. (32) 76 64 433
fax. (32) 76 64 432
email: dyrektor@siemianowice.sr.gov.pl

Zakres czynności:

  1. Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1.
  2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
  3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.
  4. Określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu.
  5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-11-03 12:50:03 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-10-27 11:37:44 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk
3 2021-04-02 07:40:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak