Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

Listy mediatorów

Funkcje koordynatora do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach pełni SSO Lech Skórski.

Listy mediatorów:
Informacje o mediacji
Lista mediatorów zgodnie z art. 183² par.3 k.p.c.
Lista mediatorów w sprawach karnych
Lista mediatorów ds. nieletnich

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-10-11 09:33:52 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2017-10-11 09:33:37 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2017-10-11 07:55:19 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak