Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Transition Facility 2006

 
Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu
Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób. Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro. Materiały dostępne na steonie Ministerstwa Sprawiedliwości


Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych
Wybrane akty prawne I
Wybrane akty prawne II
ETS Lugano - Bruksela
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d
Komunikat prasowy nr 15.07
Komunikat prasowy nr 52.06
Wersja skonsolidowana 805/2004

Współpraca sadowa w sprawach karnych
Ustawa KPK
Wyciąg z KPK
Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych
Zaświadczenie

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-11-03 09:48:05 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 Dodanie publikacji