Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

E-Sąd

E-Sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu
wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan
faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego –
to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli
tzw. e-Sąd.

 
Istota elektronicznego postępowania upominawczego polega na:
 • umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,
 • utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych
 • szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,
 • ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane. 

Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia
pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego. Korzyści z wprowadzonych
zmian to:
 • Przyspieszenie postępowania – przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację, a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,
 • Zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,
 • Istotne obniżenie kosztów prowadzenia postępowania,
 • Ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,
 • Możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,
 • Ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,
 • Ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji – np. do strony powodowej),
 • Elastyczność zarządzania kadrami (głownie orzeczniczymi),
 • Łatwość złożenia pozwu przez powoda,
 • Automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje
cały kraj.
 
Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła
nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 r. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26
poz.156 z 2009 r.).
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 Dodanie publikacji