Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową dotyczącą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na stronie zamieszczono szereg przydatnych informacji, w tym numery telefonów alarmowych, interwencyjnych oraz informacyjnych, placówki świadczące pomoc, materiały informacyjne, akty prawne.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło również bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa (Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuratorach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-09-29 10:52:21 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-08-13 09:43:47 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-06-07 07:19:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak