Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Samodzielna Sekcja d/s Ochrony Informacji Niejawnej

Pracownik Sekcji

Marcin Świeca

Dane kontaktowe:

pokój nr 3.29
tel. (32) 76 64 367 fax. (32) 76 64 362
email: ssin@siemianowice.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:
Do zakresu działania samodzielnej sekcji ds. ochrony informacji niejawnej w Sądzie Rejonowym należy w szczególności:
  • właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów lub przedmiotów albo dowolnej ich części, chronionych jako informacja niejawna, uprawnionym osobom
  • czynności określa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 - tekst jednolity ze zmianami)
Pracownik Sekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnej podlega funkcjonalnie Prezesowi Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz Pełnomocnikowi Ochrony Sądu Okręgowego w Katowicach

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-07-30 11:14:24 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-02-09 10:50:52 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-12-11 11:24:23 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak