Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Aktualności

Siemianowice Śląskie, dnia 06 lutego 2019 r.
Adm. 010-4/2019
Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w roku 2019

§1
Na mocy § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.), oraz art. 130 Kodeksu pracy
i Regulaminu Pracy z dnia 24 czerwca 2014 r. obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich ustalamy:
- dzień 19 kwietnia 2019 r.dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem w dniu 6 kwietnia 2019 r.

- dzień 02 maja 2019 r. - dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem w dniu 11 maja 2019 r.

- dzień 24 grudnia 2018 r. - dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem w dniu 07 grudnia 2019 r.
 
§2
Zarządzam umieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń.
 
§3
Kierownik Oddziału Administracyjnego zapozna wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                           Prezes Sądu Rejonowego
    w Siemianowicach Śląskich                                                                          w Siemianowicach Śląskich
             Elżbieta Zabost                                                                                       SSR Mariusz Witkowski

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-02-07 12:15:01 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2017-04-26 14:38:13 Zmiana publikacji admin wizja
3 2017-02-02 08:32:41 Zmiana publikacji admin wizja