Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Osoby pokrzywdzone

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być:
- informacja prawna,
- pomoc psychologiczna,
- pokrywanie kosztów rehabilitacji,
- pomoc finansowa i prawna.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 
Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, należy zwrócić się do takiego podmiotu.
 
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową dotyczącą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło również bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa (Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuratorach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-04-24 15:01:09 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2017-04-24 14:54:01 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2017-04-24 14:53:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak