Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Osoby poszukujące darmowej porady

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
 1. Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronie:
  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl, na której znajduje się interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.
 2.  

 3. Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy, znajduje się na stronie:
  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html;

 4. Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875 (Plik docx, 17.84)

   

 5. Zestawienia wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
  SARS-CoV-2, znajdują się na stronie:
  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html;

 6. Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz.294 oraz 2020 r. poz.875) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Plik docx,)

   

 7. Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora
  Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem
  zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem,
  opublikowany na stronie:
  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

 8.  Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego (Plik docx.)
   

 9. Zgodnie treścią Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie miasta Siemianowice Śląskie rozpoczęły swoją działalność punkty bezpłatnej pomocy prawnej.

  Powyższa ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- osoby których w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
- kombatanci;
- weterani;
- osoby które nie ukończyły 26 lat;
- osoby które ukończyły 65 lat;
- osoby które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
- kobiety w ciąży.

W Siemianowicach Śląskich darmową pomoc prawną można uzyskać w następujących punktach:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 (pokój nr 8):
- poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8:00 – 12:00;
- wtorek, czwartek w godzinach 14:00 – 18:00;
więcej informacji na stronie: www.mops.siemianowice.pl

• Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Wyzwolenia 17:
- poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00;
- wtorek w godzinach 8:00 – 12:00;
- środa w godzinach 11:00 – 15:00;
- czwartek w godzinach 11:00 – 15:00;
- piątek w godzinach 8:30 – 12:30;
więcej informacji na stronie: siemianowiceslaskie.praca.gov.pl

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pszczelniczej 10:
- poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 9:30 – 13:30;
- środa i piątek w godzinach 15:00 – 19:00;
więcej informacji na stronie: www.oik.siemianowice.pl
Ponadto, pomoc prawną bez względu na kryterium wiekowe czy sytuację życiową można uzyskać również w działającym przy ul. Kapicy 15 w Siemianowicach Śląskich Śląskim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, którego placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Więcej informacji na stronie: www.sspop.pl
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-07-31 11:37:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-07-31 11:37:21 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-07-31 11:37:01 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 2020-07-31 10:43:02 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
5 2020-07-31 10:42:41 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
6 2020-07-31 10:42:16 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
7 2020-06-24 07:57:10 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
8 2020-06-24 07:56:47 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
9 2020-06-24 07:56:03 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
10 2020-06-24 07:55:14 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
11 2020-06-24 07:53:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
12 2020-06-24 07:29:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
13 2020-06-24 07:29:14 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
14 2020-06-24 07:28:22 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
15 2017-05-25 13:12:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
16 2017-05-25 13:11:46 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
17 2017-04-25 08:22:05 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
18 2017-04-24 15:18:43 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
19 2017-04-24 15:16:02 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
20 2017-04-24 15:14:21 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
21 2017-04-24 14:54:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
22 2017-04-24 14:53:54 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
23 2017-04-24 14:15:55 Dodanie publikacji Marcin Czwojdrak