Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

Osoby poszukujące darmowej porady

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Zgodnie treścią Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie miasta Siemianowice Śląskie rozpoczęły swoją działalność punkty bezpłatnej pomocy prawnej.

Powyższa ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- osoby których w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
- kombatanci;
- weterani;
- osoby które nie ukończyły 26 lat;
- osoby które ukończyły 65 lat;
- osoby które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
- kobiety w ciąży.

W Siemianowicach Śląskich darmową pomoc prawną można uzyskać w następujących punktach:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 (pokój nr 8):
- poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8:00 – 12:00;
- wtorek, czwartek w godzinach 14:00 – 18:00;
więcej informacji na stronie: www.mops.siemianowice.pl

• Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Wyzwolenia 17:
- poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00;
- wtorek w godzinach 8:00 – 12:00;
- środa w godzinach 11:00 – 15:00;
- czwartek w godzinach 11:00 – 15:00;
- piątek w godzinach 8:30 – 12:30;
więcej informacji na stronie: siemianowiceslaskie.praca.gov.pl

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pszczelniczej 10:
- poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 9:30 – 13:30;
- środa i piątek w godzinach 15:00 – 19:00;
więcej informacji na stronie: www.oik.siemianowice.pl

Ponadto, pomoc prawną bez względu na kryterium wiekowe czy sytuację życiową można uzyskać również w działającym przy ul. Kapicy 15 w Siemianowicach Śląskich Śląskim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, którego placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Więcej informacji na stronie: www.sspop.pl
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-05-25 13:12:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2017-05-25 13:11:46 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2017-04-25 08:22:05 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 2017-04-24 15:18:43 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
5 2017-04-24 15:16:02 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
6 2017-04-24 15:14:21 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
7 2017-04-24 14:54:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
8 2017-04-24 14:53:54 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
9 2017-04-24 14:15:55 Dodanie publikacji Marcin Czwojdrak