Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuro Obsługi Interesantów

Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesantów.

telefon: (32) 76 64 310, fax (32) 76 64 311
e-mail: boi@siemianowice.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów ogólne przyjmuje interesantów:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję;
  •  w poniedziałki od godz. 15:30-18:00 Interesanci przyjmowani są przez właściwe komórki organizacyjne.

Biuro Obsługi Interesantów w zakresie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów:
  • w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję;
  • od wtorku do piątku 8:00-15:00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.

Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.

Katalog usług wraz z kartami usług zawierającymi wzory wniosków dostępne są pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-01-14 12:55:03 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-01-27 13:09:08 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-01-27 13:08:52 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak