Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Program ''Powiedz mi więcej o Sądzie. Dziecko jako młody świadek''

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich realizowany jest Program „Powiedz mi więcej o Sądzie. Dziecko jako młody świadek".
Program jest przewidziany dla dzieci ze szkół podstawowych.


W ramach programu odbywają się następujące zajęcia:.
1. Spotkanie w Punkcie Ochrony Sądu oraz w Punkcie Obsługi Interesantów - zapoznanie dzieci z pracą pracowników ochrony, obsługi interesanta, obserwacja urządzeń monitorujących Sąd, rozmowa z pracownikami Sądu.
2. Przejście do Sali Rozpraw i przedstawienie struktury organizacyjnej Sądu. Zapoznanie się z
pracą sędziego, adwokata i prokuratora, kuratora zawodowego i innych pracowników sądu. Dzieci
mają możliwość porozmawiania z Sędzią.
3. Pokazanie aresztów w Sądzie w towarzystwie pracownika ochrony.
4. Przejście do pokoju przesłuchań dzieci „Niebieski pokój". Pokazanie dzieciom przyjaznego miejsca
do przesłuchań dzieci które występują w charakterze świadka.
5. Przejście do archiwum Sądu -krótka rozmowa.
6. Pożegnanie się i powrót do przedszkola/szkoły.
7. Po zwiedzaniu Sądu, istnieje możliwość zorganizowania dzieciom zajęć prowadzonych przez Policję lub Straż Miejską.

Zajęcia edukacyjne organizowane są po uzyskaniu zgody Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.

Organizatorami i pomysłodawczyniami zajęć są:
-starszy kurator zawodowy Patrycja Klimczok,
- kurator zawodowy Iwona Kotarska.


Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-01-14 12:54:21 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-06-07 07:19:08 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2017-10-26 14:52:14 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak