Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Mapa strony

       Strona główna
       Ogłoszenia
             Ogłoszenia Sądowe
             Obwieszczenia
             Pozostałe ogłoszenia
             Orzeczenia
       Galeria
       Strona Główna
       E-wokanda
       Wideokonferencje
       Aktualności
             Podstawa Prawna
             Prezes
             Wiceprezes
             Dyrektor Sądu
             Lista Sędziów i Referendarzy
             Wydziały
                   I Wydział Cywilny
                   II Wydział Karny
                   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
                   IV Wydział Ksiąg Wieczystych
             Oddziały
                   Oddział Administracyjny
                   Oddział Finansowy
             Sekcje
                   Sekcja Gospodarcza
                   Samodzielna Sekcja d/s Ochrony Informacji Niejawnej
             Kuratorzy
                   I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
                   Ośrodek Kuratorski
       Informacje
             Godziny Urzędowania Sądu
             Przyjęcia Interesantów
                   Kasa
                   Biuro Podawcze
                   Biuro Obsługi Interesantów
                   Wydziały
                   Oddziały i Sekcje
                   I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
             Czytelnia akt
             Informacje dla interesantów
                   Osoby pokrzywdzone
                   Osoby poszukujące darmowej porady
                   Osoby korzystające z pomocy postpenitencjarnej
                   Mediacja
             Rzecznik prasowy
             Biegli i Lekarze Sądowi
             Listy mediatorów
                   Informacje o mediacji
                   Informacje w sprawach mediatorów
                   Lista mediatorów zgodnie z art. 183² par.3 k.p.c.
                   Lista mediatorów ds. nieletnich
                   Lista mediatorów w sprawach karnych
                   Koordynator ds. mediacji
             Komornicy
             Tłumacze Przysięgli
             Opłaty Sądowe
             Pomoc Prawna
             Pytania i Odpowiedzi
             Instytucje
                   Okręgowa Rada Adwokacka
                   Naczelna Rada Adwokacka
                   Okręgowa Izba Radców Prawnych
                   Krajowa Rada Radców Prawnych
                   Kancelarie Notarialne
                   Krajowa Rada Notarialna
                   Izba Notarialna
                   Kancelarie Komornicze
                   Prokuratury Rejonowe, Okręgowe, Apelacyjne
             Ogłoszenia
                   Ogłoszenia Sądowe
                   Obwieszczenia
                   Pozostałe ogłoszenia
                   Orzeczenia
             Skargi i wnioski
             Petycje
             Wzory i Formularze
       Oferty pracy
             Transition Facility 2006
             Polityka Prywatności
       E-Sąd
       BIP
             Mienie
             Kontrola zarządcza
                   2010
                   2011
                   2012
                   2013
                   2014
                   2015
                   2016
                   2017
                   2018
                   2019
                   2020
                   2021
                   2022
             Finanse
                   2010
                   2011
                   2012
                   2013
                   2014
                   2015
                   2016
                   2017
                   2018
                   2019
                   2020
                   2021
             Statystyka
                   2016
                   2017
                   2018
                   2019
                   2020
                   2021
             Dostęp do informacji publicznej
             Informacja o powołaniu sędziów
             Kontrole
       Konta Bankowe
       Plan dojazdu
       Portal Orzeczeń
             Deklaracja dostępności